Joal06

Joal06  ka qene nje nga parneret me te besueshem ne tregun e minierave dhe mineraleve ne Shqiperi.

Si nje eksportues i dores se pare kompania jone ka zhvilluar aktivitetin e saj kryesisht me parnere ne vendet e rajonit duke shfrytezuar burimet e brendshme dhe investimin.
Pergjigjja e shpejte ndaj kerkesave te tregut dhe profesionalizmi jane pikat tona kryesore.

Cilësi e Lartë

Joal06 është me të vërtetë për ju. Më shumë se kjo, puna jonë ka të bëjë me dhënien e një projekti që jo vetëm që pasqyron buxhetin tuaj, por do të frymëzojë dhe të gjithë ata që e shohin atë.

Profesionalizëm

Ne mbajmë një fokus të në zgjidhjen e një problemi duke ofruar zgjidhjen me të mirë. Profesionalizmi dhe përkushtimi ynë do të thotë që ne të bëjmë gjërat e duhura herën e parë. Nuk ka ndryshime të shtrenjta të kostos së projektit gjatë rrugës ose balotazhit. Ne nuk jemi të lumtur nëse një projekt nuk përmbush potencialin e tij.

Përkushtim

Kjo përfshin planifikimin e detajuar të para-ndërtimit, i cili është vendimtar për ndërtimin e suksesshëm dhe shpërndarjen në kohë, dhe i lejon klientit dhe ekipit një rrugë të qartë për procesin e tenderimit, fazën e ndërtimit dhe deri në përfundim.

Lider qe prej 11-Vjetesh