Kontakto

Joal06

Aftësi organizative për të gjeneruar zgjidhje dhe arritje të reja. Konkurrence në aspektin e kostos, fleksibilitetit, nivel te larte performance dhe cilësise. Aftesine përpunuese të zgjidhjeve të integruara dhe konsultime specifike. Zbatimi i metodologjive, i adaptuar për secilën teknikë dhe mjetet e punes sipas secilit klient

Ku ndodhemi

Address:

Website: joal-06.com

Email: info@joal-06.com

Oraret

Mon-Sat 10:00 – 6:00
Sunday Closed